DPO

Длъжностно лице по защита на данните (DPO) – кога е необходимо, какви са задълженията му, квалификация и обучение

Share this post

gdpr-dpo