Съгласие

Нови правила за даване и оттегляне на съгласието;
допълнителни правила за децата; достъпен език; доказателства за
съгласие за обработка

Share this post

gdpr-dpo