Сигурност

Сигурност – приемане на мерки, които да осигурят непрекъсната
поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на данните

Share this post

gdpr-dpo