Отчетност

Задължение на бизнеса е да демонстрира и документира в
законово съответсвие, честност и прозрачност целта на
събирането, минимизиране на данните, сигурно съхранение и
конфиденциалност

Share this post

gdpr-dpo