Обхват и санкции

Регламентът важи за всички юридически лица – администратори и/или
оператори на лични данни на граждани на ЕС; а санкциите са до 20 милиона евро или 4% от годишния оборот.

Share this post

gdpr-dpo