Лични данни

защо; на кого; какви; кога; къде и за колко време
обработвате лични данни;

Share this post

gdpr-dpo