GDPR – Какви са ползите за вашата фирма?

Благодарение на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR), който ще се прилага от 25 май 2018г., дружествата ще могат по-лесно да осъществяват стопанска дейност в ЕС.
Реформата ще помогне на предприятията да се възползват пълноценно от цифровата икономика в рамките на цифровия единен пазар на ЕС.

Eдин набор от правила, един надзорен орган и единно тълкуване в целия EC

Досега предприятията в ЕС трябваше да се съобразяват с 28 различни законодателства относно защитата на данните. За много от дружествата, които желаеха да навлязат на нови пазари, тази разнородност пораждаше скъпоструващи административни тежести.
С новия регламент ще се намали бюрокрацията. Например ще се сложи край на задължението, съгласно което предприятията трябва да уведомяват различни национални органи по защита на данните за данните, които обработват.

Ще се прилагат едни и същи правила, независимо дали дружествата са установени в ЕС или извън него. Всички дружества, които предлагат услуги или продукти и обработват лични данни на физически лица в ЕС, ще трябва да спазват правилата на ЕС за защита на данните.

Източник: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-business_bg.pdf

Share this post

gdpr-dpo

Подобни публикации

Leave a Reply