gdpr-dpo-bg-5-questions

Отговорете на Петте основни въпроса за GDPR: Добра отправна точка за въвеждане на изискванията на GDPR е разглеждане на процеса по събиране и обработване на данните.

a. Административни цели b. Досиета на клиенти c. За трети лица d. Законово изискване e. Маркетинг и реклама f. Други
a. На служители b. На клиенти c. Доставчици d. Подсъдими лица e. Деца f. Други
a. Лични данни – име, адрес, телефон, email b. Финансови данни c. Здравна информация d. Паспорт/лична карта, шофьорска книжка e. Биометрични данни f. Други
a. кога се събират личните данни b. На кого могат да се предоставят c. За колко дълго се съхраняват и обработват

  • a. Хартиен носител
  • b. Електронен носител
  • c. Вътрешна локация
  • d. Външна локация
  • e. External hosted service/ cloud service